Afholdte arrangementer

Femernbæltudgravningerne

19. april 2022

Museumsinspektør Bjørnar Måge, Museum Lolland-Falster, fortalte om de arkæologiske udgravninger omkring Rødbyhavn og illustreringen af fundene gennem beskrivelsen af stenalderpigen Lolas verden.

Skibet fra Helvede

15. marts 2022

Jesper Clemmesen holdt foredrag om sin bog “Skibet fra Helvede” Den 5. maj 1945 om morgenen blev en synkefærdig flodpram bugseret ind til Klintholm Havn. Ombord var 345 fanger fra kz-lejren Stutthof. Mønboerne – med en gruppe modstandsfolk, lokale læger og Dansk Røde Kors-medlemmer i spidsen – satte deres eget liv på spil og kastede sig ind i arbejdet med at hjælpe de udsultede, syge og døende kz-fanger. 60 personer overværede Jesper Clemmensens meget interessante og tankevækkende foredrag.

Glimt af Lolland Falsters historie

22. februar 2022

Den kendte – og altid veloplagte – foredragsholder John Hansen, Nykøbing F., viste glimt af Lolland-Falsters historie. Han viste masser af billeder fra de allerførste fund af menneskelig aktivitet på vore to øer til vore dage. Han fortalte om Venderne, der har været her mange gange, om Hansestæderne, der har forsøgt at forhindre vores handel, og svenskerne, der var lige ved at brænde Nykøbing af. Og om Nykøbing Slot, der har været enkesæde for flere dronninger, og var til stor nytte for øboerne.

De gamle stednavne og deres betydning

12. oktober 2021

Lektor Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Sakskøbing, gav en generel introduktion til især de ældre danske stednavne, med en vejledning til hvordan man også som ikke-professionel navneforsker kan aldersbestemme mange af stednavnene omkring os. Det var et meget professionelt og interessant foredrag, som desværre kun havde tiltrukket ca. 30 deltagere.

Grevinde Danner og Frederik VII

21. september 2021

Tove Niclasen fortalte om grevinde Danners liv som danserinde og kongens hustru samt hendes forbindelse til Vigsnæs. Tove Niclasen er en meget engageret fortæller, og hun havde forberedt sig meget grundigt og talte i 5 kvarter forud for den årlige generalforsamling. Hun gjorde det gratis, men fik et par flasker rødvin. 47 medlemmer deltog i arrangementet.

Leonora Christina Ulfeldt

18. februar 2020

Den kendte foredragsholder John Hansen, Nykøbing F., fortalte om Leonora Christina Ulfeldt, der endte sine dage i Maribo Kloster. John Hansens foredrag er altid gennemarbejdede ned til mindste detalje og ledsaget af en mængde relevante fotos. Og hans honorar er rimeligt. Så vi anvender ofte John Hansen og glæder os hver gang til hans besøg. Arrangementet havde tiltrukket ca. 40 deltagere

Udvandringen til Argentina

21. januar 2020

Tidligere skoleleder Jens Thøsing Andersen fortalte om den danske udvandring til Argentina. Han fortalte hvorfor de ønskede at folade Danmark og hvad der lokkede dem afsted. Efter den historiske gennemgang af udvandringen viste Jens Tøsing en række billeder, han har taget under en rejse gennem det lange land. Foredraget havde tiltrukket 42 deltagere.

Pigerne på Sprogø

12. november 2019

Cand. Phil. Carsten Egø Nielsen fortalte om øens historie, om baggrunden for, at man fik anstalten, lidt om oprettelsen, og om hverdagen for pigerne.  Et meget sagligt, detaljeret og interessant foredrag. Der var en overvældende interesse for arrangementet. Salen på Saxenhus blev fyldt, og en halv snes interesserede måtte desværre afvises på grund af manglende plads.

Peter Post

22. oktober 2019

Lokalhistorikeren Jens Rasmussen, Maribo, fortalte om Peter Nissen Post, der i 1915 blev indkaldt som soldat i den tyske hær og sendt til Østfronten, hvor han blev taget til fange og sendt til en krigsfangelejr i  Ural-bjergene. Han kom til Danmark i 918, men kunne ikke vende tilbage til sit hjem i Sønderjylland, da han blev betragtet som deserteret soldat. Foredraget havde samlet 40 deltagere

Livet på Lindholm

10. september 2019

Finn Jørgensen, Stubbekøbing, fortalte om øen, hvor han var forvalter i 18 år. Han fortalte om baggrunden for institutionens oprettelse og arbejdet med bekæmpelse af Mund- og Klovsygen. Han berettede også om livet og arbejdet i almindelighed på øen i 90 år. En interessant aften for de 38 deltagere.

Embedsboliger i Sakskøbing

20. august 2019

Vi mødtes på Saxenhøj. Her viste forstander Erik Søndergaard os den unikke tidligere inspektørbolig og dens omgivelser og fortalte institutionens historie fra etableringen i 1866 og frem til i dag. Arrangementet fortsatte i Saxenhøjs festsal, hvor Erik Søndergaard. fortalte om Saxenhøjs drift i dag og svarede på den nærmes endeløse række af spørgsmål fra de 65 deltagere. Efter kaffepausen blev der vist billeder af andre tidligere embedsboliger og virksomheder i Sakskøbing og Guldborg.

Modstandsbevægelsen på Lolland Falster

9. april 2019

Museumsformidler Anne Elmer, Museum Lolland-Falster, fortalte om udvalgte modstandsaktioner på Lolland-Falster under 2. verdenskrig, herunder flere aktioner i Sakskøbing. Og om de 2.00 tyske flygtninge, der kom til egnen i 1945 – og meget mere. Et foredrag, som helt usædvanligt samlede 98 tilhørere, der alle fik en rigtig god oplevelse.

Fra kongeby til lilleby

12. marts  2019

Leif Plith Lauritsen, arkæolog ved Museum Lolland-Falster, fortalte om Sakskøbing i Middelalderen. Om volde og voldgrave og gader og bygninger – og livet i den lille købstad. Leif Plith Lauritsen er rigtig god til at formidle Lolland Falsters historie på en måde der gør emnet interessant også for ikke historiekyndige. Emnet havde tiltrukket 49 tilhørere.

Sjove, spændende, sørgelige historier fra Lolland Falster

12. februar 2019

Tidligere lærer John Hansen havde samlet en række vidt forskellige tankevækkende historiske oplysninger om Lolland Falster, som han underholdt de 60 tilhørere med. Det blev én af de rigtig gode aftener i foreningen. John Hansen er en meget levende fortæller, og han havde fundet utroligt meget stof om de emner han fortalte om. Mødet sluttede med en kort generalforsamling.

Slædepatruljen Sirius

15. januar 2019

Roland Hansen fortalte om sine 26 måneders tjeneste som patruljefører for Slædepatruljen Sirius, hvor han kørte ca. 10.000 km med hundeslæde i Nordøstgrønland. Han fortalte om patruljens baggrund, historier om makkerskabet på de lange slæderejser og viste vises smukke billeder fra det store land. Det var et meget interessant og underholdende foredrag, så det blev en rigtig god aften for de 50 deltagere.

Kirker og godser

13. november 2018

Museumsinspektør Jesper Munk Andersen fortalte om kirkerne i området og deres sammenkædning med godserne i perioden ca. 1600 og til nu. Det handlede bl. a. om godsernes kyniske økonomiske udnyttelse af kirkerne. Jesper Munk Andersen afviklede foredraget på sin sædvanlige veloplagte facon, så det blev en rigtig god aften for de 48 deltagere.

De kom til landet

9. oktober 2018

Museumsinspektør Lene Tønder Buur fortalte om roepolakker og andre indvandrere fra forskellige lande, der i 1800-tallet rejste til Danmark for at få sæsonarbejde. Det var en meget interessant beretning, der beskrev de store linjer omkring indvandringen og samtidig fulgte en konkret kvindes livsforløb. 35 personer deltog i arrangementet.

Et sogn på Lolland

11. september 2018

Forfatteren Steen Balle fortalte om sin bog ”Et sogn på Lolland”, der handler om Slemminge, hvor Steen Balle er vokset op. Han afspillede bl. a. bånd fra sine samtaler med de folk, han opsøgte, da han samlede stof til bogen i 1970´erne.

Sommerudflugt til Polakkasernen

14. august 2018

Sommerudflugten gik i år til Polakkasernen i Tågerup, hvor museets mangeårige formand, redaktør Torsten Elsvor, viste rundt og fortalte om museets historie. De 26 deltagere nød efterfølgende den medbragte aftenkaffe i museets mødelokale.

Tilbage . . .