Femernudgravningerne

Museumsinspektør Bjørnar Måge, Museum Lolland-Falster, fortælle om de arkæologiske udgravninger omkring Rødbyhavn og illustreringen af fundene gennem beskrivelsen af stenalderpigen Lolas verden.

I alt 5000 m2 er udgravet, og området indeholder hovedsageligt ting fra stenalderen. Det er danmarkshistoriens største arkæologiske udgravning og i maj måned 2014 var omkring 60 arkæologer ansat.

De ydre rammer for Lolas liv afdækkes ved hjælp af de mange fantastiske fund. Foredraget fortæller også om, hvordan Lola, 5.750 år efter hun levede, blev rammen og omdrejningspunktet i museets stenalderudstilling.