Interneringslejrene på Lolland Falster

Museumsinspektør Alexandra Damgaard fra Museum Lolland-Falster vil fortælle om de interneringslejre for tyske fordrevne, der blev oprettet ved beslaglæggelse af godser på Lolland og Falster. Det vil handle om   tyskervenlige godsejere, livet i lejrene og de personlige fortællinger. Foredraget er et led i et projekt på Museum Lolland-Falster, som forsøger at kortlægge historien om interneringslejrene, fra motiver bag etableringen, over livets gang, samfundets syn og til sidst lejrenes udfasning.