Markering af Danmarks befrielse

Tirsdag den 4. maj 2021 kl. 19.00 I Sakskøbing Kirke

Ved indgangen til kirken opsættes plancher med billeder fra modstandskampen.

I kirken er der aftengudstjeneste. hvor præsten Lisbeth Lundbye vil tale om aftenens emne.

Efter gudstjenesten er der kaffebord i menighedshuset med diverse indslag med billeder og fællessang.

Deltagerne opfordres til at komme med historier og billeder.

Alle er velkomne.