Sakskøbing Lokalhistoriske Forening

Orientering om Corona – lukning

Foreningen lukkede som bekendt ned efter generalforsamlingen den 18. februar 2020. Så i 2020 er der kun gennemført 2 af de årlige 8 arrangementer.

Vi var ikke blandt dem, der kunne starte op igen den 1. marts, så nedlukningen fortsætter indtil videre. Det gælder også generalforsamlingen, der skulle have været afholdt inden udgangen af marts.

Bestyrelsen har besluttet, at den nedlukkede periode vil være kontingentfri, og vil blive modregnet i kommende opkrævninger.

Bestyrelsen opfordrer i øvrigt medlemmerne til at at oplyse deres mailadresser, for senere udsendelse af programmer pr. mail. Det understreges, at det er en frivillig ordning, og at det skriftlige program fortsat udsendes som post, hvis man ikke reagerer på opfordringen.

Oplysning om mailadresse kan sendes til saxhistorie@gmail.com

Se de udskudte arrangementer under Kommende arrangementer