LOKALHISTORISK FORENING SAKSKØBING

Har du lyst til at blive medlem af Lokalhistorisk Forening Sakskøbing?

Dette gøres lettest ved at skrive til foreningen@saxarkiv.dk eller ved at ringe til formanden på tlf. 20850247 eller kassereren 26677130. Ved indmelding vil vi gerne have Jeres mailadresse.

Kontingentet er kr. 70 pr. person/år og for dette får man mulighed for at deltage i 7-8 foredrag/udflugter pr. år. Se eksempel på forårsprogram 2024 herunder. Der kommer snart et nyt program for efteråret 2024 her på siden.

Vi er aktuelt ved at arrangere en tur til Psykiatrisk Museum på Oringe i Vordingborg. Denne tur kræver medlemsskab af foreningen og finder sted den 20. august 2024 med tilmelding senest den 1. juli 2024. Se indbydelsen herunder:

INVITATION til SOMMERUDFLUGT
Til medlemmer af Lokalhistorisk Forening i
Sakskøbing og Omegn
I år laver vi en sommerudflugt, der går til
Psykiatrisk Museum på Oringe i Vordingborg. Vi
får kaffe og kage ved ankomst og rundvisning i
museet inde og ude. Derefter spiser vi frokost på
Café Marina Fisk på havnen. Frokost og drikke er
for egen regning – og man kan få, lige hvad man
vil – altså ikke nødvendigvis fisk. Vi skal køre i
egne biler, så vi håber, der er flere, der kan lægge
bil til, så vi alle kan komme afsted. Foreningen
giver et mindre tilskud til brændstof og
koordinerer kørslen.
Ring til formand, Marianne Toppenberg, for at
melde til på tlf. 20 85 02 47 – SENEST
d.1.7.24.
Hvor: Vi mødes på ”Den røde plads” i
Sakskøbing
Hvornår: Tirsdag d.20.8.2024
Klokkeslæt: Kl.9.30 – ca. 15.30
Pris: 100 kr som betales kontant på dagen.
(Beløbet dækker kørsel, entré,
kaffe, the og kage.)

Forårsprogram

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ 2024


Fra hestevogn til motorbølle – Fortællinger fra Lolland

Tirsdag den 23. januar 2024 kl. 19.00 på Saxenhus

Fortællinger fra Lolland v/Marianne Christensen

Marianne Christensen er født i 1954 og vokset op på Lolland, ude på landet, hvor roerne gror, traktoren var et luksusredskab, og de to gode heste, Jens og Lise, klarede arbejdet i marken.
Familien flyttede fra gården og faren blev udlært mekaniker, hvilket ændrede livet for forældrene på mange måder fra at være bønder til at blive lønmodtagere. Det var ikke altid nemt at forsørge en familie med fire børn, men ved hårdt arbejde, dyrkning af egne grøntsager og frugt samt kreativ sans for mådeholdenhed lykkedes det til alles bedste.

De gamle fortalte om sjove personligheder, rørende historier om folk og fæ, og Marianne lyttede. Igennem 60’erne ændrede kulturen sig fra de hyggelige hjemlige sysler, til et ungdomsliv med popbal i Reventlowparken og diskotek i Horslunde. Ungdommen mødtes og holdt sammen under de præmisser, der var.

Marianne fortæller med glimt i øjet om sine oplevelser igennem billeder af livet på landet og igennem den hurtige udvikling, som vi dengang syntes, det var.
Mariannes historie er manges historie fra den tid, og alle kan genkende sig selv i fortællingerne og få vækket gamle minder.

Entré inkl. kaffen: Medlemmer 50 kr. Andre 70 kr.


GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 20. februar 2024 kl. 19.00 på Saxenhus

Generalforsamlingen indledes med et foredrag ”Riget midt imellem”, ud fra bogen Dania Slavica.

Selvom Lolland og Falster i dag opfattes som en ganske almindelig del af Danmark, var øerne i vikingetiden og den tidlige middelalder den danske kongemagts bufferzone mod andre magthavere i Østersøen. Lolland og Falster var danske; men samtidig var hele Østersøen et grænseområde præget af konflikter, forhandlinger, pirateri og gidseltagning. Saxo fortæller at pirateri, kapervirksomhed og gidseltagning var en sædvanlig dansk foreteelse i slutningen af 900-årene, mens det oprindeligt ikke var skik og brug hos de slaviske stammer: Men de tog hurtigt ved lære af danskerne

Foredragsholderen arkæolog Anna-Elisabeth Jensen, Museum Lolland-Falster sammenfatter historien om forholdet mellem danskerne og de slaviske vendere omkring Østersøen for næsten 1000 år siden.

Herefter generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent.

2. Bestyrelsens beretning v/formanden.

3. Regnskabet for 2023 v/kassereren.

4. Fastlæggelse af kontingent for 2025.

5. Orientering fra Lokalhistorisk Arkiv v/dets formand.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter:

Bestyrelsen: Marianne B. Toppenberg og Anne Birgitte Villadsen.

Suppleanter: Inger Nielsen og Lise Autzen

7. Valg af revisor: Nils Hjertholm

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt

Der er gratis adgang for alle, men generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer.


En vægtertur gennem det gamle Maribo

Tirsdag den 12. marts 2024 kl. 19.00 på Saxenhus

 ”Hej vægter, klokken er slagen….”

Mangeårig vægter Terkel Jakobsen tager deltagerne på en vægtertur gennem den gamle klosterby, hvor han fortæller om nogle af de skæbner og steder, der har sat deres præg på købstaden. Hans tur er ledsaget af vægtersang og billeder. Mange detaljer, lige fra kornbrændevin til digterpræsten Kaj Munk.

Entré inkl. kaffen: Medlemmer 50 kr. Andre 70 kr.


Chauffør for kongehuset

Tirsdag den 9. april 2024 kl. 19.00 på Saxenhus

”CHAUFFØR FOR KONGEHUSET” v/tidligere chauffør for kongehuset Søren Sørensen.
Et spændende foredrag om oplevelser fra et arbejdsliv på over 20 år som chauffør ved kongehuset. Søren Sørensen har kørt for samtlige medlemmer af det danske kongehus – samt et bredt udsnit af øvrige udenlandske kongehuse og statsoverhoveder, som har deltaget i kongehusets større offentlige arrangementer. En fortælling om et spændende arbejdsliv – og en vinkel ind på kongehuset, som de færreste kender.

Entré inkl. kaffen: Medlemmer 50 kr. Andre 70 kr.


Besat af fortiden

Tirsdag den 7. maj 2024 kl. 19.00 på Saxenhus

”Du må aldrig slægtsforske”. Sådan lød Mads Fabers farmors formaning til hans far, da hun lå på sit dødsleje.

Mads Faber fortæller historien om Marie, en ung pige fra landsbyen Udstolpe, der i 1916, kun 17 år gammel, blev sendt med Amerikabåden til USA uden videre forklaring. Mads følger i Maries fodspor fra Lollands muld til Iowas prærie og til Ozarks, en bjergkæde i Missouri, hvor han praktisk talt falder over en uventet arv og en stærk kvindeskæbne, som er omdrejnings-punktet for fortællingen.

Mads Faber har skrevet bogen ”Besat af fortiden”, Marie døde i 1990.

Entré inkl. kaffen: Medlemmer 50 kr. Andre 70 kr.


SÅ ER DET TID TIL AT BETALE KONTINGENT FOR 2024

Ved generalforsamlingen i 2023 blev det besluttet at forhøje kontingentet således, at det er kr. 70 for enlige og kr. 140 for ægtepar/samlevende.

Det kan indbetales via netbank på foreningens konto i Danske Bank: reg.nr. 9570 kontonr. 12965036.

Husk ved indbetaling at anføre navn, det letter kassererens arbejde med at registrere indbetalingen.

Du kan også betale kontingentet kontant eller på mobile pay ved et af vores arrangementer.


BESTYRELSEN FOR LOKALHISTORISK FORENING

Formand:                        Marianne B. Toppenberg, Guldborghave 48, 4862 Guldborg

                                         Tlf: 2085 0247, E-mail: marianbachtop@gmail.com

Næstformand:               Peter Foersom, Rykkerupvej 8, 4990 Sakskøbing

                                         Tlf: 3069 6931, E-mail: pf@peterfoersom.dk

Sekretær:                       Anne B. Villadsen, Rådhusgade 25, 4990 Sakskøbing

                                         Tlf: 2374 1600, E-mail: abv@abvilladsen.dk

Kasserer:                         Poul-Erik Jensen, Møllehaven 116, 4990 Sakskøbing

                                         Tlf: 2667 7130, E-mail: pollesax@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem:     Johannes Juliussen, Hestehavevej 1, 4990 Sakskøbing

                                         Tlf: 5048 0814, E-mail: johsjuliussen@gmail.com

Udpeget fra Lokalhistorisk Arkiv:

                                         René Larsen, Nystedvej 13, 4990 Sakskøbing

                                         Tlf: 2668 6863, E-mail: larsen.ren@yahoo.dk

                                          Lisbeth Christensen, Sønder Boulevard 72B, 4930 Maribo

                                        Tlf: 2972 3047, E-mail: lis.gul2@gmail.com

Suppleanter:                 Inger Nielsen, Møllehaven 72, 4990 Sakskøbing

                                        Tlf: 5186 7613, E-mail: inger-palle@mail123.dk

                                        Lise Autzen, Falkevej 104, 4990 Sakskøbing

                                        Tlf: 2425 5953, E-mail: lise.autzen@gmail.com