Sakskøbing lokalhistoriske Forening

Kommende arrangementer

Arbejderforfatteren Hilmar Wulf

Tirsdag den 17. januar 2023 kl. 19.00 på Saxenhus

Forfatteren Thorvald Berthelsen taler om Nakskov arbejderforfatteren Hilmar Wulffs tidlige forfatterskab og hans og den lollandske modstandsbevægelses indsats under besættelsen.
Foredraget bygger på Berthelsens artikel i Lolland Falsters Historiske Samfunds Årbog 2022.
Wulffs rolle som bindeled mellem Monica Wichfelds kreds og den kommunistiske modstandsbevægelse omkring brødrene Kjeld og Erik Nielsen behandles ud fra bl.a. drengebogen I kampfor frihed, som viser sig at være en nøgleroman. Både den og Wulffs indsats og forfatterskab efter flugten til Sverige og i hele efterkrigstiden bygger på Frihedsrådets udogmatiske politik for efterkrigstiden, ”at skillelinjen ikke skal drages efter politiske eller økonomiske skel, men alene efter dette: for Fremskridt, Frihed, Fred, politisk og økonomisk demokrati”, eller for Reaktion, Undertrykkelse og nye forfærdelige krige. Det fremgår også tydeligt af hovedværket fra slutningen af 1940’erne Vejen til livet om danske og polske landarbejderes kamp før og efter 1. Verdenskrig.

Entré inkl. kaffen: Medlemmer 50 kr. Andre 70 kr.


Generalforsamling

Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19.00 på Saxenhus

Generalforsamlingen indledes med et foredrag af Tove Niclasen og John Jensen om skanserne ved Guldborg.
I skoven ved Guldborg findes rester af skanser fra to krige: Svenskekrigen (1658-60) og Englandskrigene (1807-14). De vil fortælle kort om de to krige og se nærmere på skanserne og hvad vi ved om deres konstruktion, militære formål, bestykning og bemanding. Og hvorfor blev de opført netop her? Vi vil også se på deres nuværende bevaringstilstand og fremsætte visioner om, hvad fremtiden kunne byde for de to vigtige brikker af Guldborgs historie.

Herefter generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning v. formanden.
 3. Regnskabet for 2022 v. kassereren.
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2024.
 5. Orientering fra Lokalhistorisk Arkiv v. dets formand.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter:
  Bestyrelsen: Viggo Christiansen, Poul-Erik Jensen og Johannes Juliussen.
  Suppleanter: Inger Nielsen og Lise Autzen
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt

Der er gratis adgang for alle, men generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer.


Trygge Slot

Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.00 på Saxenhus

Kom og hør museumsinspektør og arkæolog Leif Plith Lauritsen fortælle lidt om vikingetiden på øerne, og meget mere om jagten på borgen, dets historie og udgravninger.
“Lolland og Falster er en af Danmarks bedste arkæologiske arbejdsmarkeder med fantastiske fund fra næsten alle perioder. Ind til for få år siden kneb det dog med lokaliteter fra den yngste del af jernalderen. Den periode man populært kalder for VIKINGETIDEN. Men i 2020 bragede nyheden om “Danmarks største vikingeborg” ud i nyhederne. Stedet hvor denne mægtige befæstning ligger har for dele af lokalbefolkningen været kendt. Man har dog delvist snakket om Trygge Slot og det Virket som Saxo omtaler i sin “danskernes historie”, men for resten af landet var borgen Trygge Slot/virket ganske ukendt.
Museum Lolland-Falster har gennem flere år arbejdet på at ændre dette. Men at dateringerne samtidig kunne trække borgen helt tilbage til vikingetiden, ja måske endnu tidligere, det overgik langt museets forhåbninger.
Men der er faktisk meget mere end “kun” Trygge slot som kan fortælle om vikingetiden på Lolland og Falster.

Entré inkl. kaffen: Medlemmer 50 kr. Andre 70 kr.


Fra avisbud på Sakskøbing Avis til en plads på Mars

Tirsdag den 18. april 2023 kl. 19.00 på Saxenhus

Den gamle sakskøbingdreng Kaj Waldorff fortæller om spændende oplevelser i sit liv, startende som avisbud på Sakskøbing Avis som 10-årig. Startede uddannelse inden for landbruget, men endte som pilot hos Tjæreborg præsten. Bosat i Casablanca, Marokko i 7 år. Udstationeret flere steder i Europa og Afrika bl.a. i Sudan arbejdende for FN’s højkommissær for flygtninge. I alt bosat i udlandet i 25 år, men er nu tilbage på sydhavsøerne i Marielyst.
Kaj Waldorff fortæller bl.a. om at leve i Casablanca med familie, om skolegang, om det at leve under en anden religion og en kultur, som ikke er sammenlignelig med den danske.
Om at verden slet ikke er så stor, når man træffer andre mennesker.
Yderligere om hvordan flyvningen har ”grebet om sig” og via rumforskning nu på spændende vis er endt helt oppe på mars.

Entré inkl. kaffen: Medlemmer 50 kr. Andre 70 kr.