Opgradering af mødelokale

Lokalhistorisk Forening har været bekymret for at planerne for et “Byens Hus” vil påvirke Saxenhus, der med 50 foreninger som brugere, med rette kan betegnes som “Borgernes Hus”

Foreningen har derfor i samarbejde med Ældresagen opfordret kommunen til at opgradere det meget anvendte mødelokale på Saxenhus.

Kommunen har efterfølgende i samarbejde med foreningerne foretaget en opgradering, der er afsluttet midt i januar.

Projektor og lærred er udskiftet. Det samme gælder højttaleranlægget, der er forsynet med 4 trådløs mikrofoner. Loftsbelysningen er ligeledes ændret, og betjeningen er blevet forenklet.

Betjeningsvejledning

Projektor og lærred

Åbn skabet

Tænd den røde afbryder

Tænd PC-HDMI på touch – skærmen på væggen

Sæt kablet i HDMI – stikket på siden af skabet

Sluk efter brug

Anvend den løse betjeningsenhed, hvis kun lærredet skal bruges

Mikrofoner

Åbn skuffen

Tænd mikrofon(er)

Juster eventuelt lydniveau

Batteriskift

Vælg evt. et batteri fra en anden mikrofon

Oplader – kassetter øverst i skab