Gamle efterlysninger

Her vises en række gamle efterlysninger fra den tidligere hjemmeside, selv om de har været lagt frem i en længere årrække og i mange tilfælde er fuldt oplyste.

Eventuelle henvendelser kan rettes til post@saxarkiv.dk.

Nyere efterlysninger kan ses på arkivets Facebook side